Zobacz prace w powiększeniu

Wojciech Traczewski

Urodzony w 1947 r. w Jarosławiu. Po maturze, studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej. Pracę naukową rozpoczął w Zakładzie Biofizyki pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Bilskiego. W 1982 r. przeniósł się do Warszawy do Kliniki Neurochirurgii PAN. W 1986 r. uzyskał specjalizację II stopnia z neurochirurgii. W 1994 r. powrócił do Krakowa do Kliniki Neurotraumatologii Collegium Medicum UJ. Zaangażowany w pracę kliniczną i naukową znajdował czas na samotne wędrówki po górach i fotografowanie przyrody. Był znawcą i miłośnikiem muzyki klasycznej. Żył bardzo intensywnie. Zmarł nagle podczas dyżuru 12 stycznia 2005 r.

 

 

Prezentowana wystawa "W poszukiwaniu fotografii i poezji" czerwiec 2010 r.

Wystawa pośmiertna przygotowana przez przyjaciół dr med. Wojciecha Traczewskiego (1947-2005).