Zobacz prace w powiększeniu

* Zbiorowa Harcerska Warta pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza

Prezentowana wystawa „Harcerska Warta pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Krakowie z okazji 13 i 14 rocznicy Powstania Warszawskiego, rok 1957 i 1958” - wystawa fotografii, tekstów i rysunków.

W 1957 r., w trakcie chwilowej odwilży, kiedy panował jeszcze chaos w komunistycznych władzach, postanowiliśmy uczcić rocznicę Powstania Warszawskiego, czego dotąd nie wolno było robić. Wielu uczestników Powstania Warszawskiego było więzionych przez komunistyczne władze. Ci, co przeżyli, wyszli z więzień po 1956 r. Postanowiliśmy 1 sierpnia 1957 r., w trzynastą rocznicę Powstania Warszawskiego, wystawić wartę honorową w mundurach powstańczych przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Matejki w Krakowie. Wśród uczestników warty byli: Michał Muzyczka syn uczestnika Powstania, członka KG AL Ludwika Muzyczki PS. "Benedykt", Wincenty Mierzwa, syn wybitnego działacza ludowego, współpracownika Stanisława Mikołajczyka, Stanisława Mierzwy, uczestnika moskiewskiego procesu szesnastu przywódców Polski Podziemnej, później przez komunistyczne władze Polski skazanego na karę wieloletniego więzienia.

Wartownia, skąd wychodziły oddziały zmieniające wartę pod pomnikiem mieściła się w Akademii Sztuk Pięknych na Placu Matejki. 1 sierpnia o godz. 8.00 rano warta została zaciągnięta, zapłonął znicz, zmiana warty następowała co pół godziny do godz. 20.00.

Fragment artykułu opracowanego na podstawie wspomnień hm. Wincentego Mierzwy i własnych przez Andrzeja Dawidowicza